Assets Only organiseert seminar: Nieuwe Aanpak Witwassen

Assets Only organiseert seminar: Nieuwe Aanpak Witwassen

Op 27 juni aanstaande organiseert Assets Only op de Zuidas in Amsterdam de kennisbijeenkomst “Nieuwe aanpak witwassen: NextGen Poortwachters

 

“Het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken staat onder druk. Te veel burgers, bedrijven en andere organisaties hebben last van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties. Tegelijkertijd leveren al deze maatregelen te weinig zichtbare resultaten op in de vorm van opgepakte criminelen en afgepakt crimineel vermogen. Om er dus voor te zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor de witwasonderzoeken door banken moeten de zichtbare resultaten omhoog en de last die goedwillende klanten ervaren, omlaag.”

 

Aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar recente position paper: NextGen Poortwachters | Naar een gerichte, proportionele en effectieve aanpak. Het Financieel Dagblad schreef er de afgelopen weken ook over:

  • De witwasaanpak van de Nederlandse banken kost minimaal €1,4 mrd per jaar;
  • Commerciële banken zetten momenteel 13.000 mensen in;
  • Van de signalen van witwassen is ca. 95% vals en de half miljoen meldingen die vervolgens alsnog aan de officiële instantie worden overgedragen (aan de Financial Intelligence Unit), werd minder dan 10% verdacht verklaard;
  • Van de verdachte verklaarde transacties bleek, volgens de NVB, het overgrote deel al bekend te zijn bij opsporingsdiensten.

Dit moet, en kan, veel beter. Hoe precies? Daar gaan we het deze middag met elkaar over hebben.

Sprekers

Hélène Erftemeijer, Sector Coördinator AML/CFT van de NVB en nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport, legt uit waar het nu mis gaat en hoe het anders kan. Hoe we effectiever kunnen worden in onze witwasaanpak, hoe partijen en instanties beter kunnen samenwerken en hoe dit alles past binnen de kaders van De Europese AML-Verordening (AMLR), die naar verwachting van kracht wordt in het voorjaar van 2027.

Daniël Meel, Head of Innovation & Design of Detecting Financial Crime bij ABN AMRO, geeft vanuit zijn visie en ervaring aan, hoe hij naar de ontwikkelingen binnen AML kijkt, waar we kunnen verbeteren en hoe ABN AMRO als grootbank dagelijks streeft naar een effectievere en meer gerichte aanpak.

Programma

15:30 – 16:00 | Ontvangst

16:00 – 16:10 | Welkomstwoord

16:10 – 16:45 | Hélène Erftemeijer – NextGen Poortwachters, nieuwe aanpak witwassen

16:45 – 17:10 | Daniël Meel – Innovation & Design of Detecting Financial Crime

17:10 – 17:30 | Vragen zaal, discussie en afsluiting

17:30 – 18:30 | Social Drinks en netwerken

 

Mocht je erbij willen zijn, of heb je vragen of opmerkingen, neem dan even contact met ons op. We gaan er een leuke en leerzame middag van maken met z’n allen.